Уважаеми клиенти, От началото на Август 2018 г. ние взехме решение да спрем нашата дейност. Нашият търговски екип се присъедини към фирма Екстрапак ООД от където с разширени производствени възможности ще продължим да отговаряме на вашите нужди и въпроси.

Ню Бегс - Условия за ползване

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб сайта на "Ню Бегс" е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на "Ню Бегс", освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на "Ню Бегс" на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници, само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на "Ню Бегс" за това.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство. "Ню Бегс" не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъснат. "Ню Бегс" си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Показаните в този сайт имена на продукти и компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на "Ню Бегс" и третата страна собственик на съответната търговска марка.

Сайтът на "Ню Бегс" е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на "Ню Бегс" и този уеб сайт.

Защита на авторските права и други права върху интелектуална собственост

"Ню Бегс" е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.newbags.bg са собственост на "Ню Бегс". Автор на всички публикации и материали в сайта е "Ню Бегс". Ако забележите нарушение на авторски права и/или на други права върху интелектуална собственост в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@newbags.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на "Ню Бегс" и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Авторските права и всички права върху интелектуална собственост върху всички публикации на страниците на www.newbags.bg притежава "Ню Бегс". Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на "Ню Бегс". Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на www.newbags.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!


Уебстраниците на www.newbags.bg могат да съдържат банери (рекламни и зображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.


Забранена и непозволена употреба
При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на "Ню Бегс" или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на "Ню Бегс", Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. "Ню Бегс" не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. "Ню Бегс" може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта "Ню Бегс" си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между "Ню Бегс" и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на "Ню Бегс" и унищожавайки материалите, които сте "изтеглили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта
Посещавайки вече уеб страниците на "Ню Бегс", ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.


С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме, че приемате параметрите на това изявление.

 
 
 
Close